Tim, Richtung Vals: UMTS CI 7288 + 5168
Tim, Richtung Jochtal + Altfasstal: UMTS CI 7290 + 5170

Vodafone, Richtung Vals: GSM CI 24191 + UMTS CI 16391 + 16397 + LTE eNB 37631/11
Vodafone, Richtung Jochtal: GSM CI 24192 + UMTS CI 16392 + 16398 + LTE eNB 37631/12
Vodafone, Richtung Altfasstal: GSM CI 24193 + UMTS CI 16393 + 16399 + LTE eNB 37631/13

Wind, Richtung Altfasstal: GSM CI 24870 + UMTS CI 29730 + 24690 + 24870 + 44035 + LTE eNB 228130/6
Wind, Richtung Vals: GSM CI 24871 + UMTS CI 29731 + 24691 + 24871 + 44033 + LTE eNB 228130/7
Wind, Richtung Jochtal: GSM CI 24872 + UMTS CI 29732 + 24692 + 24872 + 44034 + LTE eNB 228130/8

Wind seit Dezember 2015 mit LTE, Vodafone seit März 2017.

Stand: 21.08.2018

Koordinaten: 46.845803N 11.630853O

Mobilfunk: Tim, Vodafone, Wind