Tim, Richtung Prissian: GSM CI 3710 + LTE eNB 704159/61
Tim, Richtung Tisens: GSM CI 3711 + LTE eNB 704159/62

Vodafone, Richtung Prissian: GSM CI 56151 + LTE eNB 36114/41 + 36114/11 + 5G Band N78
Vodafone, Richtung Tisens: GSM CI 56152 + LTE eNB 36114/42 + 36114/12 + 5G Band N78

Windtre, Richtung Prissian: GSM CI 32794 + UMTS CI 32797 + 32794 + LTE eNB 228194/6 + 228194/0 + 228194/18 + 228194/12
Windtre, Richtung Tisens: GSM CI 32795 + UMTS CI 32798 + 32795 + LTE eNB 228194/7 + 228194/1 + 228194/19 + 228194/13

Wind seit Oktober 2017 mit LTE und Wind3 seit August 2019 auch mit LTE 1800. Seit Oktober 2019 Wind3 auch mit LTE 2100 und seit Dezember auch mit LTE 2600. Vodafone seit Juli 2020 mit LTE 2100.
Tim seit April 2021 mit LTE 800. Vodafone seit August 2022 auch mit LTE 800. Vodafone seit Oktober 2022 mit 5G Band N78.

Stand: 20.10.2022

Koordinaten: 46.558303N 11.182771O

Mobilfunk: Tim, Vodafone, Windtre