Vodafone, Richtung Sattosas: GSM CI 35271 + UMTS CI 61497 + LTE eNB 37930/11 + 37930/31
Vodafone, Richtung Südwesten: GSM CI 35272 + UMTS CI 61498 + LTE eNB 37930/12 + 37930/32
Vodafone, Richtung Nordwesten: GSM CI 35273 + UMTS CI 61499 + LTE eNB 37930/13 + 37930/33

Tre, Richtung Sattosas: UMTS CI 36181 + 36184 + 36187
Tre, Richtung Südwesten: UMTS CI 36182 + 36185 + 36188
Tre, Richtung Nordwesten: UMTS CI 36183 + 36186 + 36189

Vodafone hat im Sommer 2019 UMTS 2100 abgeschaltet.

Stand: 20.06.2019

Koordinaten: 46.30735N 11.60649O

Fernsehen: RAI Mux1
Mobilfunk: Vodafone, Tre