Windtre, Richtung Rasen Antholz: GSM CI 37037 + UMTS CI 37031 + 37037 + LTE eNB 228208/6 + 228208/12 + 228208/18 + 228208/0
Windtre, Richtung Mitterolang: GSM CI 37038 + UMTS CI 37032 + 37038 + LTE eNB 228208/7 + 228208/13 + 228208/19 + 228208/1
Windtre, Richtung Niederolang: GSM CI 37039 + UMTS CI 37033 + 37039 + LTE eNB 228208/8 + 228208/14 + 228208/20 + 228208/2

Seit November 2014 mit LTE 800 und seit September 2018 mit LTE 2600. Seit August 2019 Wind3 auch mit LTE 2100 und seit Oktober auch mit LTE 1800.

Stand: 16.09.2022

Koordinaten: 46.77116N 12.04347O

Mobilfunk: Windtre